e-mail: ukrsudo@nbi.com.ua
 
     Про Асоціацію
     Члени Асоціації
     Новини
     Об`яви
     Інформація
     Контакти


+1
Начало / Новини / Звіт Асоціації `Укрсудпром` за 2014 - 2018 рр.

Звіт Асоціації `Укрсудпром` за 2014 - 2018 рр.

Сьогодні Асоціація – це оперативний і координуючий орган, який діє на постійній основі та об`єднує 32 підприємства та організацій, а саме:
- 12 суднобудівних та судноремонтних підприємств;
- 2 підприємства суднового машинобудування і електроустаткування;
- 4 проектних та науково-дослідних організацій;
- 3 кваліфікаційних товариства;
- 3 вищих учбових заклада;
- 8 інших підприємств і організацій.

За звітний період до Асоціації було прийнято 10 підприємств та організацій: ТОВ СП «НІБУЛОН», ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», Суднобудівну верф «Оріон», ТОВ «Марко ЛТД», Одеський Національний Морський Університет, Державний Університет Інфраструктури та технологій, Юридичну компанію «СІ ЕЛ ГРУП», Асоціацію Мореплавців України, ТОВ «Южная судоремонтная компания», ТОВ «Артіль ЛТД».

Протягом 2014-2018 років керівництво та члени асоціації приймали активну участь у тематичних виставках, конференціях, круглих столах, засіданнях, семінарах. Було проведено 7 засідань Загальних зборів членів Асоціації, 4 розширених засіданння Президії, 11 засідань Президії в онлайн режимі. Асоціація приймала участь в організації 5 міжнародних виставок суднобудування, 7 Круглих столів, 4 конференцій.

За звітний період разом з фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень був розроблений проект нової редакції Морської доктрини України на період до 2035 року, який зараз знаходиться на затверджені у КМУ.
У 2017 році за участю фахівців Асоціації підготовлено 6 законопроектів, які спрямовані на радикальне поліпшення державної системи регулювання суднобудування та водного транспорту. У 2018 році було прийнято Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості»
Однією з основних подій 2016 року є те, що Асоціація зареєстрована в Державному реєстрі, як неприбуткова організація, з новою редакцію Статуту.

Аналіз стану суднобудування України за 2017 рік свідчить, що на зміну процесу стагнації 2014-2015 роки, прийшло поступове відродження підприємств галузі. Обсяги реалізованої продукції суднобудівних підприємств збільшилися більш ніж в півтора рази (2 382,0 млн. грн.) відносно 2016 року, в тому числі продукції суднобудування в 2 рази (1 555,0 млн. грн.). Протягом 2017 року на суднобудівних підприємствах було створено 307 робочих місць, також істотно збільшився рівень середньої заробітної плати (найменша - 4500 грн., найбільша - 16700 грн.). На 20 % (745,7 млн.грн.) збільшилися відрахування до бюджетів у порівнянні з попереднім роком.
На суднобудівних підприємствах протягом 2017 року побудовано 16 та відремонтовано 187 плавзасобів.

Асоціація «Укрсудпром» є членом Українського союзу промисловців та підприємців, Української Ради бізнесу. Налагоджені ділові стосунки з комітетами ВРУ з питань промислової політики та транспорту, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Міносвіти, Міноборони, зокрема ВМС ЗС України. Тісно співпрацюємо з УСПП та Торгово-промисловою палатою України, з асоціаціями та громадськими організаціями морської індустрії України та інших країн.

Основні завдання Асоціації на наступні 4 роки:
1. Сприяти розробці та затвердження Програми розвитку суднобудування;
2. Лобіювати прийняття законопроектів направлених на створення конкурентних умов будівництва суднобудівної продукції;
3. Підготувати кадровий резерв Асоціації;
4. Збільшувати чисельність та фінансову складову Асоціації;
5. Впливати на завантаженість суднобудівних підприємств.

Головним завданням Асоціації було і залишається створення умов для розвитку морської індустрії та суднобудування зокрема шляхом вдосконалення законодавчої бази. Перш за все необхідно добитися затвердження нової редакції Морської доктрини з подальшим її виконанням. Важливо розуміти, що тільки разом ми зможемо звернути увагу до нашої галузі та переконати відповідних керівників стосовно необхідності створення умов щодо розвитку морської індустрії та суднобудування зокрема.

На сьогоднішній день практично всі члени Асоціації активно приймають участь у спільних заходах та сплачують членські внески, що вселяє надію на відродження національного суднобудування.

Про всі події діяльності Асоціації, більш детально сповіщається в інформаційних листах до членів Асоціації, а також на сайті sudostroy.com.

Виконавчий директор Асоціаії `Укрсудпром`
С.В.Лисенко


Основні результати діяльності Асоціації за 2014-2018 роки

1. Асоціація зареєстрована в Державному реєстрі, як неприбуткова організація, з новою редакцію Статуту.
2. За участі членів Асоціації розроблена прийнята нова редакція Морської доктрини України на період до 2035 року.
3. За участі членів Асоціації прийнято Закон України.
4. За рішенням проведених круглих столів, конференцій створено:
- Департамент промислової політики в Мінекономрозвитку;
- Морську адміністрацію України;
- Експортно-кредитне агентство.