e-mail: ukrsudo@nbi.com.ua
 
     Про Асоціацію
     Члени Асоціації
     Новини
     Об`яви
     Інформація
     Контакти


+1
Начало / Новини / АСОЦІАЦІЯ СУДНОБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ «УКРСУДПРОМ» 20 років діяльності

АСОЦІАЦІЯ СУДНОБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ «УКРСУДПРОМ» 20 років діяльності

АСОЦІАЦІЯ СУДНОБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ «УКРСУДПРОМ»
20 років діяльності
від Установчих зборів до наших днів

Асоціація суднобудівників України `Укрсудпром` (далі Асоціація) заснована згідно рішення Установчих зборів, які відбулися 21 листопада 1997 року в м. Херсоні, а 26 травня 1998 року зареєстрована в м. Києві.
Засновниками Асоціації стали 11 провідних підприємств в галузі суднобудування, а саме: миколаївські суднобудівні заводи «Чорноморський», «ім. 61 Комунара», «Океан»; ВАТ «Залів» м. Керчь, ВАТ «Севморзавод» м. Севастополь, ФПО «Море» м. Феодосія; київські підприємства ВАТ «Завод «Ленінська кузня», ВАТ «Київський ССРЗ», ЦКБ «Шхуна», ДП «Судпромекспорт».
Президентом Асоціації було обрано Гуреєва Василя Миколайовича, Виконавчим директором Алексєєва Юрія Вікторовича, Головою ревізійної комісії Лисенка Сергія Вікторовича, які разом працювали з 1998 по 2013 рік.
Асоціація – це недержавне об’єднання суднобудівних та судноремонтних підприємств України, а також зв’язаних з ними виробництв та організацій, яка з самого початку заснування зорієнтувала свою діяльність на розвиток морського комплексу України, який відіграє важливу роль у національній економіці.
До основних цілей і завдань Асоціації відноситься:
- представлення і захист інтересів членів Асоціації в державних та інших органах, в міжнародних організаціях;
- сприяння розширенню взаємовідносин між членами Асоціації, налагодження та підтримка дружніх зв’язків між ними;
- виконання представницьких функцій, інтеграція у світовий ринок суднобудівних та судноремонтних послуг;
- розвиток міжнародної ділової співпраці, пошук потенційних партнерів, налагодження зв’язків із зарубіжними партнерами;
- участь в міжнародних виставках, конференціях, круглих столах, семінарах.
За участю фахівців Асоціації було розроблено та прийнято Верховною Радою України Закони: `Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні`, `Про спеціальну економічну зону `Миколаїв`, `Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості`. Разом з фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень були задіяні у розробці проекту нової редакції Морської доктрини України на період до 2035 року. У 2017 році за участю фахівців Асоціації підготовлено та зареєстровано 4 законопроекти (6732; 6733; 6734; 6735), які спрямовано на радикальне поліпшення державної системи регулювання суднобудування та водного транспорту.
Протягом 20 років керівництво та члени асоціації приймали активну участь у тематичних виставках, конференціях, круглих столах, засіданнях, семінарах. Було проведено близько 100 засідань членів Асоціації (Загальні збори, Круглі столи, Засідання Президії).
З дня заснування кількість членів Асоціації постійно зростала. Протягом перших десяти років було об’єднано більше 50 підприємств. Однак, анексія Криму, АТО на Донбасі та кризові явища останніх років значно скоротили кількість працюючих підприємств у суднобудуванні.
Сьогодні Асоціація – це оперативний і координуючий орган, який діє на постійній основі та об`єднує 32 підприємства та організації (біля 25 тис. працюючих), а саме:
- 10 суднобудівних та судноремонтних підприємств;
- 4 підприємства суднового машинобудування і електроустаткування;
- 5 проектних та науково-дослідних організацій;
- 3 кваліфікаційні товариства;
- 3 вищих учбових закладів;
- 7 інших підприємств і організацій.
За останні три роки до Асоціації було прийнято 8 підприємств та організацій: ТОВ СП «НІБУЛОН», ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», Суднобудівна верф «Оріон», ТОВ «Марко ЛТД», Одеський Національний Морський Університет, Державний Університет Інфраструктури та технологій, Юридична компанія «СІ ЕЛ ГРУП», Асоціація Мореплавців України, ТОВ «Южная судоремонтная компания».
В 2017 році підприємствами Асоціації випущено продукції майже на 5 млрд. грн. та перераховано до бюджетів більше 1 млрд. грн. Загальна кількість працюючих у виробництві більше 15 тис. осіб.
Аналіз стану суднобудування України за 2017 рік свідчить, що на зміну процесу стагнації, який завершився ще минулого року, прийшло поступове відродження підприємств галузі. Обсяги реалізованої продукції суднобудівних підприємств збільшилися більш ніж в півтора рази (2 382,0 млн. грн.) відносно 2016 року, в тому числі продукції суднобудування в 2 рази (1 555,0 млн. грн.). Протягом 2017 року на суднобудівних підприємствах було створено 307 робочих місць, також істотно збільшився рівень середньої заробітної плати (найменша - 4500 грн., найбільша - 16700 грн.). На 20 відс. (745,7 млн.грн.) збільшилися відрахування до бюджетів у порівнянні з попереднім роком.
На суднобудівних підприємствах протягом 2017 року побудовано 16 та відремонтовано 187 плавзасобів.
Суднобудівними заводами України освоєно будівництво суден, що конкурентоспроможні на світовому ринку: танкери-продуктовози, балкери, універсальні судна, рефрижератори, судна типу `ріка-море`, буксири, плавучі крани великої вантажопідйомності, плавучі доки, рибопромислові судна тощо.
Асоціація «Укрсудпром» є членом Українського союзу промисловців та підприємців, Української Ради бізнесу. Активно співпрацює з Мініекономрозвитку та Мінінфраструктури, з Комітетом Верховної Ради з питань промислової політики та з питань транспорту, з асоціаціями та громадськими організаціями морської індустрії України та інших країн, зокрема з Асоціацією суднобудівників Туреччини, Асоціацією суднобудівників та судноремонтників Черноморського регіону, Міжнародною асоціацією судновласників Чорноморського басейну та ін.
Президент Асоціації з 2013 року - Лисицький Віктор Іванович - корабел у третьому поколінні, 27 років відпрацював у суднобудуванні від слюсаря до заступника генерального директора по економіці, кандидат економічних наук, державний службовець І рангу.
Виконавчий директор з 2014 року – Лисенко Сергій Вікторович, досвідчений фахівець, приймав участь у створенні Асоціації, з 1998 по 2013 рік – Голова ревізійної комісії.

Про всі події у суднобудівній галузі сповіщається в інформаційних листах до членів Асоціації, а також на сайтах: sudostroy.com та ukrsudo.kiev.ua.